Πολιτικές ποιότητας

Πολιτικές ποιότητας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, η Attica Movers  διατηρεί υψηλά πρότυπα συμπεριφοράς, λειτουργεί ηθικά και δίκαια με σκοπό:

  • Να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους ανταγωνιστές και τις Αρχές.
  • Να ανταποκρίνεται με συνέπεια στις ανάγκες των πελατών.

Η Διοίκηση της Attica Movers και όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτή δεσμευόμαστε για τα κάτωθι:

  • Να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους πελάτες μας.
  • Να ικανοποιούμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των πελατών μας.
  • Να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Όλοι οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται με συνεχή προσπάθεια, συνέπεια, επαγγελματική προσήλωση και:

  • Προληπτικές και όχι διορθωτικές ενέργειες.
  • Πιστή εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας που η εταιρεία μας εφαρμόζει
  • Απόλυτη συμμόρφωση και προσήλωση στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Εκτέλεση κάθε δραστηριότητας σε συμμόρφωση με τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Συστήματος Ποιότητας.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, η εφαρμογή και συμπόρευση με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι υποχρεωτική για όλους τους εμπλεκόμενους.

Οι πολιτικές ποιότητας  που η εταιρεία διατηρεί και βασίζει όλες τις προσπάθειες της επενδύοντας δυναμικά στο μέλλον είναι :

Κάντε κλικ πάνω σε κάθε πολιτική για να σας εμφανιστεί το σχετικό αρχείο.

Πολιτική ποιότητας Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Κώδικας Δεοντολογίας-Πολιτική Κοινωνικής Ευθύνης

Πολιτική Ενάντια σε πρακτικές Διαφθοράς & Δωροδοκίας

Πολιτική Ενάντια σε πρακτικές Αθέμιτου Ανταγωνισμού και Μονοπωλιακών Πρακτικών

Πολιτική Προστασίας του Περιβάλλοντος

Πολιτική COVID SHIELD για Προστασία από Κορωνοϊό

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα των μεταφορών!

Είμαστε μέλη:

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς & Επιχειρήσεων Logistics Ελλάδος

FIDI (International Federation of International Movers)

IAM (International Association of Movers)

Επιμελητήριο Μεταφορικών Εταιρειών της Γαλλίας (Chambre Syndicale du Déménagement)

Ελληνογερμανικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Ελληνογαλλικό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο

Επενδύουμε σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Εφαρμόζουμε αναγνωρισμένα παγκοσμίως συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Η ΑΜ διατηρεί πιστοποιημένες υπηρεσίες από το 1990.

Κάθε 3ετία, για την διατήρηση του πιστοποιητικού FAIMPLUS ,  ελέγχεται από ανεξάρτητους εκτιμητές της Ernst & Young, οι οποίοι επιθεωρούν και ελέγχουν την ποιότητα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών, των διαδικασιών και τυποποίησης εργασίας προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη διατήρηση των αυστηρών προδιαγραφών των εν λόγω υπηρεσιών λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τη διασφάλιση προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και τις πολιτικές κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας που ακολουθεί η Εταιρεία.

Πιστοποιητικά:

FAIM PLUS (ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών )

EN ISO 9001: 2015 (ποιότητα υπηρεσιών)

IAM Certificate (ποιότητα υπηρεσιών)

EN ISO 14001: 2015 (περιβαλλοντική Διαχείριση)

EN ISO 45001 : 2018 (Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας)

COVID SHIELD Certificate (για την προστασία της λειτουργίας και Διοίκησης της εταιρείας ενάντια στον Κορωνοϊό)