Πιστοποιήσεις

Kώδικας Εταιρικής Λειτουργίας

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Συμμετέχουμε ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες που αφορούν τον τομέα των μεταφορών!

Είμαστε μέλη:

 

Επενδύουμε σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. Εφαρμόζουμε αναγνωρισμένα παγκοσμίως συστήματα διαχείρισης ποιότητας.

Η ΑΜ διατηρεί πιστοποιημένες υπηρεσίες από το 1990.

Κάθε 3ετία, για την διατήρηση του πιστοποιητικού FAIMPLUS, ελέγχεται από ανεξάρτητους εκτιμητές της Ernst & Young, οι οποίοι επιθεωρούν και ελέγχουν την ποιότητα των εγκαταστάσεων, των υπηρεσιών, των διαδικασιών και τυποποίησης εργασίας προκειμένου να επιβεβαιώσουν τη διατήρηση των αυστηρών προδιαγραφών των εν λόγω υπηρεσιών λαμβάνοντας παράλληλα υπόψιν τη διασφάλιση προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και τις πολιτικές κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας που ακολουθεί η Εταιρεία.

Πιστοποιητικά:

  1. FAIM PLUS (ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών)
  2. EN ISO 9001: 2015 (ποιότητα υπηρεσιών)
  3. IAM Certificate (ποιότητα υπηρεσιών)
  4. EN ISO 14001: 2015 (περιβαλλοντική Διαχείριση)
  5. EN ISO 45001 : 2018 (Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας)
  6. COVID SHIELD Certificate (για την προστασία της λειτουργίας και Διοίκησης της εταιρείας ενάντια στον Κορωνοϊό)


FAIM PLUS (ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών)


EN ISO 9001: 2015 (ποιότητα υπηρεσιών)


IAM Certificate (ποιότητα υπηρεσιών)


EN ISO 14001: 2015 (περιβαλλοντική Διαχείριση)


EN ISO 45001 : 2018 (Διαχείριση Υγείας & Ασφάλειας)


COVID SHIELD Certificate (για την προστασία της λειτουργίας και Διοίκησης της εταιρείας ενάντια στον Κορωνοϊό)