Η εταιρεία

Προφίλ

Όραμα

Η Attica Movers, ως ελληνική ανώνυμη εταιρεία σεβόμενη τους ηθικούς κανόνες που τη διέπουν, επιχειρεί σταθερά την εξέλιξή της με στόχο να κερδίσει τη διάκριση της πρωτοπορίας στο διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Στέρεο όραμα της Εταιρείας είναι η δημιουργία αξίας για τους πελάτες της. Έχοντας οδηγό το motto «μεταφορές όπου σας πάει η ζωή», αναπτύσσει συστηματικά την ποιότητα των υπηρεσιών της, προτείνει καινοτόμες λύσεις, διευρύνοντας διαρκώς τις δραστηριότητές της με σκοπό να αποτελέσουν εγγύηση για ακόμη πιο σταθερό και δημιουργικό μέλλον.

Ανθρώπινο δυναμικό

Βασική προϋπόθεση για τη σταθερή ανάπτυξη της Εταιρείας, είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Η AM διαθέτει εξειδικευμένο και μόνιμο προσωπικό με άριστο επίπεδο επαγγελματισμού, γνώση των κανόνων ασφαλείας και συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση σε νέες εξελίξεις του κλάδου.

Στο πλαίσιο αυτό, φροντίζει επιμελώς για τη διαρκή ενημέρωση και επιμόρφωση των εργαζομένων της, συμμετέχοντας σε ειδικά και πιστοποιημένα σεμινάρια που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Οργανισμού FIDI.

Συνεργάτες σε όλο τον κόσμο

Η συνεπής και μακρόχρονη παρουσία μας στον τομέα των μεταφορών και η συμμετοχή μας σε παγκόσμιους πιστοποιημένους οργανισμούς μεταφορέων και διαμεταφορέων , μας έχει εξασφαλίσει ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο αξιόπιστων ανταποκριτών=συνεργατών για παροχή ανάλογου επιπέδου υπηρεσιών σε όλο τον κόσμο.

Εξοπλισμός

  • Σύγχρονα κλειστού τύπου φορτηγά τελευταίας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, κατάλληλα για διεθνείς μεταφορές, με δυνατότητα εισόδου στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ευρώπης.
  • Ειδικά κλειστού τύπου φορτηγά, κατάλληλα για τοπικές μεταφορές με υδραυλική πόρτα,
  • Κλιματιζόμενο βαν με άδεια για μεταφορά κατοικιδίων
  • Ηλεκτρικά, χειροκίνητα & φορητά ανυψωτικά αναβατώρια
  • Aυτοκινούμενα γερανοφόρα οχήματα
  • Ηλεκτρικά περονοφόρα μηχανήματα , κλαρκ για διαχείριση εμπορευμάτων εντός αποθήκης
  • Ειδική ανυψωτική πλατφόρμσ ηλεκτρικής ανάβασης σε σκάλες
  • Ηλεκτρικά & χειροκίνητα παλετοφόρα, καρότσια, χειράμαξες,

Εγκαταστάσεις

  • Ιδιόκτητες, αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες φυλάσσονται 24 ώρες.
  • Πλήρως εξοπλισμένο ξυλουργείο για την κατασκευή ξυλοκιβωτίων για μικρά groupage φορτία, εύθραυστα αντικείμενα, αντίκες, έργα Τέχνης και Μουσειακό υλικό